Bảng so sánh kích thước đường kính ống PVC mới nhất 2024/đường kính ngoài ống, chuyển đổi kích thước đường kính trong

Bảng so sánh kích thước đường kính ống PVC nước máy chung

Đường kính ống danh nghĩa
(DN) / inch
Đường kính ngoài trung bình Đường kính bên trong gần đúng
DN 13 3/8″ 18m/m 13m/m
DN 16 1/2″ 22m/m 16m/m
DN 20 3/4″ 26m/m 20m/m
DN 25 1″ 32m/m 25m/m
DN 30 1 1/4″ 38m/m 31m/m
DN 40 1 1/2″ 48m/m 40m/m
DN 50 2″ 60m/m 51m/m
DN 65 2 1/2″ 76m/m 67m/m
DN 80 3″ 89m/m 77m/m
DN 100 4″ 114m/m 100m/m
DN 125 5″ 140m/m 125m/m
DN 150 6″ 165m/m 146m/m
DN 200 8″ 216m/m 194m/m
DN 250 10″ 267m/m 239m/m
DN 300 12″ 318m/m 284m/m
DN 350 14″ 370m/m 332m/m
DN 400 16″ 420m/m 376m/m
DN 450 18″ 470m/m 421m/m
DN500 20″ 520m/m 466m/m
DN 600 24″ 630m/m 565m/m

# Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo số đo thực tế đường kính ống.

Chuyển đổi và so sánh kích thước đường kính ống PVC

Đường kính danh nghĩa của ống PVC thường được biểu thị bằng inch hoặc DN. Ví dụ: DN 100 là ống 4″ (inch). Đường kính ống tiêu chuẩn có đường kính ngoài trung bình tương ứng và đường kính trong gần đúng, được đánh dấu bằng mm. Nếu không Để xác định đường kính ống danh nghĩa, trước tiên bạn có thể đo đường kính ngoài của ống, sau đó sử dụng bảng so sánh ở trên để tìm ra đường kính ống danh nghĩa của ống.

Ví dụ: nếu bạn muốn chuyển đổi ống PVC có đường kính ngoài 89 mm, bạn có thể so sánh nó với ống DN 80 hoặc 3″ (inch).

Làm thế nào để đo đường kính ống PVC?

Nếu bạn cần đo đường kính ống PVC, đối với kích thước nhỏ hơn, bạn có thể dùng thước cặp để đo trực tiếp đường kính ngoài của ống rồi quy đổi về đường kính ống danh định. Nếu đường kính ống quá lớn và không có thước cặp phù hợp, bạn cũng có thể dùng thước dây hoặc thước dây để đo chu vi của ống, sau đó chia cho 3,14 để có được đường kính ống gần đúng. Ví dụ: Ống PVC có chu vi 839 mm phải là ống DN 250 hoặc 10″.

Copyright © 2024 Y-Tech All Rights Reserved